Křížová Tabulka Podzim 2001

Jaro 2001

AGP 83 Betl KFK FC Bába Kalich Žižkov KNP Zbraslav Obora Oratoř Slamník Šotgani Tučňáci Tuscarora Útlum
AGP 83   1:5 4:5 2:10 1:1 6:0 K. 1:7 1:5 2:1 5:1 0:5 3:2
Betl KFK  5:1   1:0 1:0 2:1 6:0 K. 6:0 K. 3:0 3:2 3:1 2:2 3:4
FC Bába  5:4 0:1   0:0 5:1 6:0 K. 1:1 2:2 4:2 3:1 1:2 1:4
Kalich Žižkov  10:2 0:1 0:0   0:4 6:0 K. 0:3 1:3 2:1 2:2 1:2 2:7
KNP Zbraslav  1:1 1:2 1:5 4:0   6:0 K. 3:3 2:3 5:2 4:3 2:6 6:1
Obora  0:6 K. 0:6 K. 0:6 K. 0:6 K. 0:6 K.   0:6 K. 0:6 K. 0:6 K. 0:6 K. 0:6 K. 0:6 K.
Oratoř Kobylisy  7:1 0:6 K. 1:1 3:0 3:3 6:0 K.   1:4 6:2 0:0 2:1 1:3
Slamník Milcom  5:1 0:3 2:2 3:1 3:2 6:0 K. 4:1   2:0 1:0 0:0 0:0
Šotgani  1:2 2:3 2:4 1:2 2:5 6:0 K. 2:6 0:2   4:1 0:1 2:7
Tučňáci  1:5 0:6 K. 1:3 2:2 3:4 6:0 K. 0:0 0:1 1:4   1:2 1:6
Tuscarora  5:0 2:2 2:1 2:1 6:2 6:0 K. 1:2 0:0 1:0 2:1   3:2
Útlum  2:3 4:3 4:1 7:2 1:6 6:0 K. 3:0 0:0 7:2 6:1 2:3